Zuzana Masopustová

psycholožka

Podpora rodin, které pečují o dítě s vážným onemocněním, má pořád velké rezervy. Na ranou péči, která je zaměřena na děti do sedmi let, musí navazovat služby následné péče. Město by mělo například iniciovat aktivity, které umožní dětem s poruchou autistického spektra využívat veřejný prostor: společně se soukromými subjekty (obchody, kavárny) zavést tiché hodiny, kdy nejsou lidé rušeni například hlukem z rádia. Pro rodiny by bylo velkou pomocí, kdyby město podpořilo vznik sítě provozoven „přátelských k autismu – autism friendly“, protože občas bývá téměř nemožné nechat dítě ostříhat, ošetřit mu zuby a zranění… Přitom je nepochybně spousta poskytovatelů služeb – veřejných i soukromých –, kteří by se do podobné sítě rádi zapojili.

Podpora pečujících

Do role pečující osoby se může velmi snadno dostat každý z nás: dlouhodobá péče o příbuzného, ošetřování stárnoucích prarodičů a rodičů. Když dlouhodobě pečujete o blízkou osobu, nemáte už sílu hledat aktivně pomoc, nebo dokonce řešit vlastní problémy.

Zaměříme se tedy intenzivně na lepší dostupnost informací pro neformální pečující tak, aby se snáze dostali k psychologickému, sociálnímu a ekonomickému poradenství, k odlehčovacím službám, terénním pečovatelským a ošetřovatelským službám. Dosavadní stav, kdy pečující ztrácejí vlastní život i zdraví, musí skončit.

Bez bydlení život není – ukončování bezdomovectví

V Brně ještě dnes vyrůstají některé děti v podmínkách, které jsou běžné spíše ve třetím světě. Majitelé plesnivých ubytoven tahají z chudých rodin dávky na bydlení, které platíme my všichni. Nedává to žádný smysl – lidsky ani ekonomicky.

Z celkových 30 000 bytů, které Brno vlastní, jsme proto vyčlenili 50 a vylosovali rodiny v bytové nouzi, které jsme v nich ubytovali. Rodiny mají klasickou nájemní smlouvu, kterou musí dodržet, a při jejím závažném porušení jim hrozí – jako komukoli jinému – výpověď. Po roce prodloužilo nájemní smlouvu zcela bez dluhů 48 rodin – což je úspěšnost 96 %. A kromě jiných pozitiv se výrazně snížila potřeba zdravotní péče (výjezdy sanitek, počet hospitalizací, antibiotika), takže se v důsledku skutečně ušetřilo!

Za tento projekt jsme získali dvě prestižní evropská ocenění pro nejlepší projekt v Evropské unii v oblasti sociálních inovací a sociálního bydlení!

Přečtěte si více o sociální politice.

Provázanost zdravotní a sociální péče

V Brně působí týmy odborníků, které se věnují pacientům se vzácnými onemocněními, jsou tu vysoce specializovaná centra léčby.

Chceme, aby se město Brno do budoucna zaměřilo nejen na pomoc pacientům trpícím některou ze vzácných, geneticky podmíněných nemocí, ale také těm, kteří o ně v náročných podmínkách pečují.

Ze své praxe víme, jak je pro pečující rodiny obtížné vypořádat se s vážným onemocněním, jak velká je to zátěž časová, psychická i finanční. Sociální stránka péče je od té zdravotní neoddělitelná. Proto předložíme projekt centra následné péče, které by fungovalo jako rehabilitační i respitní zařízení.

Dostupné informace

Až příliš často se na nás obracejí lidé, kteří potřebují sehnat dobrou terénní službu, co jim pomůže s péčí o blízkého doma, kvalitní lůžkové zařízení, specializovanou následnou péči…

Současný systém informací ve zdravotně-sociální oblasti je nedostačující. Propojením dat brněnského Socioinfopointu, Krajského systému sociálních služeb (KISSOS), Family a Senior Pointů a dalších zdrojů vytvoříme přehledný a intuitivní systém poskytování informací lidem v různých životních situacích.

Přečtěte si více o sociální politice.

Asistenti prevence kriminality a víc peněz na drogovou politiku

Vyloučené lokality se často potýkají se zvýšenou kriminalitou – užívání a distribuce drog, drobné krádeže, násilí a podobně.

Rozšířili jsme proto projekt asistentů prevence kriminality. Rekrutují se z řad místních respektovaných obyvatel, zařazeni jsou pod Městskou policii. Společně se strážníky řeší drobné konflikty, nepořádek a kriminalitu, a to spíše slovem než obuškem.

Přečtěte si více o sociální politice.

Prevence odebírání dětí z rodin

Kvůli nakupeným sociálním problémům jsou každý rok odebírány desítky dětí z rodin a umisťovány do ústavní péče. Ta přijde měsíčně na 40 000 Kč na jedno dítě. Je to drahé – a dítě má hlavně vyrůstat v rodině.

Prostřednictvím rodinných asistentů, kteří s rodinami pracují, dokážeme děti v rodinách udržet či je tam vrátit.

Přečtěte si více o sociální politice.

Nedostali jste naše noviny?

Stáhněte si je!

Chcu víc.

Přijdte 5. a 6. října k volbám!