Zuzana Masopustová

psycholožka

Podpora rodin, které pečují o dítě s vážným onemocněním, má pořád velké rezervy. Na ranou péči, která je zaměřena na děti do sedmi let, musí navazovat služby následné péče. Město by mělo například iniciovat aktivity, které umožní dětem s poruchou autistického spektra využívat veřejný prostor: společně se soukromými subjekty (obchody, kavárny) zavést tiché hodiny, kdy nejsou lidé rušeni například hlukem z rádia. Pro rodiny by bylo velkou pomocí, kdyby město podpořilo vznik sítě provozoven „přátelských k autismu – autism friendly“, protože občas bývá téměř nemožné nechat dítě ostříhat, ošetřit mu zuby a zranění… Přitom je nepochybně spousta poskytovatelů služeb – veřejných i soukromých –, kteří by se do podobné sítě rádi zapojili.

Podpora pečujících

Do role pečující osoby se může velmi snadno dostat každý z nás: dlouhodobá péče o příbuzného, ošetřování stárnoucích prarodičů a rodičů. Když dlouhodobě pečujete o blízkou osobu, nemáte už sílu hledat aktivně pomoc, nebo dokonce řešit vlastní problémy.

Zaměříme se tedy intenzivně na lepší dostupnost informací pro neformální pečující tak, aby se snáze dostali k psychologickému, sociálnímu a ekonomickému poradenství, k odlehčovacím službám, terénním pečovatelským a ošetřovatelským službám. Dosavadní stav, kdy pečující ztrácejí vlastní život i zdraví, musí skončit.

Bez bydlení život není – ukončování bezdomovectví

V Brně ještě dnes vyrůstají některé děti v podmínkách, které jsou běžné spíše ve třetím světě. Majitelé plesnivých ubytoven tahají z chudých rodin dávky na bydlení, které platíme my všichni. Nedává to žádný smysl – lidsky ani ekonomicky.

Z celkových 30 000 bytů, které Brno vlastní, jsme proto vyčlenili 50 a vylosovali rodiny v bytové nouzi, které jsme v nich ubytovali. Rodiny mají klasickou nájemní smlouvu, kterou musí dodržet, a při jejím závažném porušení jim hrozí – jako komukoli jinému – výpověď. Po roce prodloužilo nájemní smlouvu zcela bez dluhů 48 rodin – což je úspěšnost 96 %. A kromě jiných pozitiv se výrazně snížila potřeba zdravotní péče (výjezdy sanitek, počet hospitalizací, antibiotika), takže se v důsledku skutečně ušetřilo!

Za tento projekt jsme získali dvě prestižní evropská ocenění pro nejlepší projekt v Evropské unii v oblasti sociálních inovací a sociálního bydlení!

Přečtěte si více o sociální politice.

Provázanost zdravotní a sociální péče

V Brně působí týmy odborníků, které se věnují pacientům se vzácnými onemocněními, jsou tu vysoce specializovaná centra léčby.

Chceme, aby se město Brno do budoucna zaměřilo nejen na pomoc pacientům trpícím některou ze vzácných, geneticky podmíněných nemocí, ale také těm, kteří o ně v náročných podmínkách pečují.

Ze své praxe víme, jak je pro pečující rodiny obtížné vypořádat se s vážným onemocněním, jak velká je to zátěž časová, psychická i finanční. Sociální stránka péče je od té zdravotní neoddělitelná. Proto předložíme projekt centra následné péče, které by fungovalo jako rehabilitační i respitní zařízení.

Bez peněz to nepůjde

Brno – stejně jako celá Česká republika – pomalu stárne. Většina z nás si asi i v nemoci a ve stáří přeje zůstat v domácím prostředí, co nejdéle to půjde. Jenže k tomu potřebujeme opravdu hustou a pevnou síť terénních sociálních služeb, tedy spoustu kvalifikovaných sociálních pracovníků, kteří docházejí za klienty domů.

Dnes nejsou peníze, a tudíž (navzdory obrovské snaze všech sociálních služeb) ani ti lidi. V Brně téměř neseženete pečovatele, který vám pomůže s péčí o blízkou osobu, lidé s postižením obtížně shánějí osobní asistenci, míst v domovech pro seniory je málo.

Tuhle situaci musí Brno řešit hned teď, radikálně a bez výmluv!

Přečtěte si více o sociální politice.

Exekuce si nevybírají

Exekuce ohrožují ohromující počet osob, a to nejen těch sociálně vyloučených.

V Brně je v exekuci každý desátý obyvatel starší 15 let, celkem děsivých 33 587 osob! Celkový počet exekucí v Brně je 226 630!

Do exekucí se lidi dostávají vinou vlastní nezodpovědnosti – ale taky kvůli nedostatku informací. Město může udělat spoustu věcí: nabídnout lidem v exekucích odborné poradenství, aby se neuchylovali k drahým komerčním firmám, může je zaměstnávat, pomoct jim s udržením bydlení…

Současná podoba exekučního byznysu je skutečným vředem na těle současné společnosti, ale město může v té věci pomáhat mnohem víc, než se zdá.

Přečtěte si více o sociální politice.

Byty pro seniory, mladé rodiny, lidi s postižením a sociálně vyloučené

Brno má asi 30 tisíc bytů. V naprosté většině z nich někdo bydlí. Ale zhruba 600–700 ročně se uvolní. A taky je zde přes 1 000 bytů dlouhodobě neopravených.

Budeme trvat na tom, aby všechny nově pronajímané byty byly primárně určeny pro tyto skupiny obyvatel – seniory, kteří mají hluboko do kapsy, rodiny s dětmi, které nedosáhnou na klasický nájem, včetně samoživitelek, pro osoby se zdravotním postižením a pro lidi bez domova. Přesně tohle je role města a státu.

Přečtěte si více o sociální politice.

Nedostali jste naše noviny?

Stáhněte si je!

Chcu víc.

Přijdte 5. a 6. října k volbám!