"Uzavřeno"

Uzavírky všechny štvou. Městem se projíždí blbě, hlavně v létě. Všichni to víme. A taky víme, že jste za to naštvaní na nás. Nechceme nikomu brát jeho názor, ale přečtěte si prosím, jak systém uzavírek funguje. Vlastně každý den je v rámci města Brna potřeba někde něco rozkopat, ať už plánovaně, nebo neplánovaně při havárii. Lidi si často myslí, že se tak děje nazdařbůh, ve skutečnosti jde o nesmírně komplikovaný legislativní proces.

Kdo to rozkopal?

Aby nedocházelo k tomu, že si kdokoliv libovolně v rámci Brna něco rozkope, Zastupitelstvo města Brna v roce 2009 odsouhlasilo znění Obecně závazné vyhlášky č. 8/2009 o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně. Tato vyhláška byla aktualizována opět Zastupitelstvem města Brna v roce 2014.

Kdo to hlídá?

Evidence a aktualizace koordinace výkopových prací byla dříve svěřena tzv. „ótéesce“ (Odboru technických sítí), která byla za bývalého vedení ČSSD a ODS zrušena a nahrazena Odborem investičním. Investiční odbor má na starosti jak samotné investice města Brna, tak jejich koordinaci včetně koordinace výkopových prací ostatních subjektů, a tudíž vládne nad tím, kde se co rozkope. Tento odbor řídí od listopadu roku 2014 až dosud Richard Mrázek z hnutí ANO. Dále je tu povolování objízdných tras, které spadá pod odbor dopravy – oddělení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Je důležité říci, že se jedná o výkon státní správy a politik nesmí do výkonu státní správy zasahovat! Odbor dopravy zde hraje pouze pasivní roli – k jeho úředníkům dorazí žádost o stanovení objízdných tras, nemají však právo rozhodovat, zda se kopat bude nebo ne. To řeší jen a pouze odbor investiční.

Netváříme se, že uzavírky mají nějaké zázračné řešení a že město může být i při velkých rekonstrukcích a výstavbách bez problémů průjezdné. Tak to určitě není. Zlepšit se však může informování řidičů a chodců, jak tu kterou uzavírku objet či obejít. Na tom je třeba hodně zapracovat.

Referát koordinace, součást odboru investičního, který řídí Richard Mrázek (ANO)

Vyjadřuje se ke stavbám jako účastník územního a stavebního řízení, neboť zastupuje Statutární město Brno jako vlastníka vodohospodářské infrastruktury, veřejného a slavnostního osvětlení, kolektorové sítě a sanovaných podzemních objektů zajišťuje koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích města, provádí výkon funkce orgánu města v oblasti koordinace https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-hospodarsko-technicky/odbor-investicni/#c4460807

Město bez aut? Ne!

Navzdory tomu, co je nám podsouváno, nechceme Brno zbavit aut. Chceme jen ve městě srovnat podmínky pro automobilovou a další individuální dopravu – pěší, cyklistickou. Dnes se téměř veškerá dopravní infrastruktura přizpůsobuje autům, a z toho plyne hodně rizik: dýcháme špatný vzduch, ulice jsou nebezpečné pro normální pohyb, je málo parkovacích míst... Auta dopravě v Brně dominují, a z pozice „nejsilnějšího“ si uzurpují právo zabírat prostor pro pěší nebo zeleň. Ze zahraničí ale víme, že každá úprava veřejného prostoru, která vede k pocitu větší bezpečnosti při chůzi nebo jízdě na kole, má velmi příznivý dopad i na plynulost automobilové dopravy. Mnoho lidí, kteří jezdí autem, nechce „přesednout“ do prostředků hromadné dopravy, ale vcelku ochotně přejdou na jiný druh individuální dopravy – ano, i na ta kola. A mezi námi: čím víc lidí bude jezdit na kole, tím víc místa zbude na silnici pro lidi, kteří se bez aut neobejdou.

Přečtěte si více odopravě.

Kam s nádražím?

Samozřejmě do centra města, kam jinam. Situace kolem nového nádraží v Brně dostala v posledním volebním období ještě trpčí příchuť. Navzdory koaliční dohodě, v níž bylo řečeno, že se radnice bude řídit názorem veřejnosti, se úplně ignorovaly průzkumy veřejného mínění mezi Brňany i cestujícími. Navzdory dopravním odborníkům, kteří prokázali, že odsunuté nádraží znamená celkové zhoršení dopravy (nejen) v Brně, se vedení města rozhodlo prosazovat odsun nádraží. Při posledním hlasování o poloze nádraží se podařilo dostat do usnesení aspoň podmínku, že bude souběžně vybudován vlakový diametr, bez nějž nejde nádraží obsloužit – a přišlo další „navzdory“: ministerstvo dopravy toto rozhodnutí města vůbec nerespektuje. Budeme tedy vyžadovat, aby stát jasně prokázal, která varianta polohy je pro Brno skutečně přínosná a která ho naopak může nezvratně poškodit.

Přečtěte si více odopravě.

Doprava vyžaduje odborníky

Všeobecně se volá po omezení úřednického aparátu. Jenže skutečně kvalitní dopravní politiku nemůžete dělat bez skutečně kvalitních odborníků. Brno se tedy musí ze všech sil snažit, aby na tak klíčovém odboru, jako je doprava, pracovali špičkoví kvalifikovaní specialisté, kteří se vyznají v moderních dopravních trendech, kteří jsou ochotní se učit a nabírat nové zkušenosti. A tyhle lidi (úředníky) je potřeba dobře zaplatit – jinak zcela pochopitelně dají přednost práci v komerční sféře. Dopravní stavby jsou investice, jejichž užívání dalece překračuje horizont jedné generace. A Brno si zaslouží mnohem víc než budování dopravní struktury pro město osmdesátých let dvacátého století…

Přečtěte si více odopravě.

Nedostali jste naše noviny?

Stáhněte si je!

Chcu víc.

Přijdte 5. a 6. října k volbám!