Žít Brno-střed

V Brně-střed se žije dobře. Žít Brno je symbolem změn, které udělaly z centra přitažlivou část města, kde se lidé rádi setkávají a baví. Chci tyhle změny posunout dál, a zároveň zlepšit podmínky pro lidi, kteří tady bydlí; zkrátka přidat k té atraktivnosti i něco pro úplně normální, poklidný každodenní život.

Do čehu se na středu v příštím volebním období pustíme?

 • Zahájíme projekt zvyšování identifikace občanů s městskou částí pomocí zvýraznění historie vrstev v prostoru města (J. G. Mendel, Moravský Manchester, dělnické kolonie, Janáček aj.).
 • Zasadíme se o pasportizaci bytových a nebytových prostor Brna-středu. Budeme trvat na rekonstrukci stovek bytů a jejich využití v návaznosti na celoměstskou bytovou politiku.
 • Vytvoříme síť komunitních společenských center. Na základě pasportizace nebytových prostor vytipujeme vhodná místa pro jejich vznik.
 • Pak bude vypsáno výběrové řízení pro zajištění komunitního centra (mohou mít podobu kavárny, denního centra, aj.), které občanům umožní sdílení společenských prostor. Jejich činnost bude radnice kontrolovat, ale také ji podporovat.
 • Budeme usilovat o vypsání nové architektonické soutěže na náměstí Svobody a navazující ulice (Masarykova, Kobližná, Česká, Orlí aj.). Postupná výměna povrchů a doplnění městského mobiliáře vrátí do města klidnější život. Dnes není patrné, které plochy slouží pěším a ostatním druhům dopravy, což způsobuje neklid chodců, kteří hlavními městskými osami jen probíhají do klidnějších částí centra, ale také lidem se zhoršenou orientací v prostoru. Zadání soutěže bude předcházet sociologický výzkum a diskuse s obyvateli, vedené jediným cílem: vytvořit příjemné prostředí jak pro samotné obyvatele dané lokality, tak pro její návštěvníky.
 • Vypíšeme soutěž na jednotný design městského mobiliáře a informačního systému, odpovídajícímu dnešnímu standardu a nároku na bezbariérovost.
 • Vytvoříme program zvyšování pobytového komfortu a volnočasových aktivit ve veřejném prostoru. Doplníme městské prostory o městský nábytek (Brněnské židle, sportoviště, grillpointy) a revidujeme umístění odpadkových košů.
 • Zvelebíme Bronx. Zasadíme se ve spolupráci s Městskou částí Brno-sever o vytvoření náměstí na rohu ulic Bratislavská a Hvězdová. Náměstí bude koncipováno jako pobytová plocha s vodním prvkem a v jeho bezprostředním okolí dojde ke zklidnění dopravy. Zasadíme se o realizaci průvodce brněnským Bronxem.
 • Budeme iniciovat přestavbu křižovatek, vytvořením zálivů se sloupky, které zabrání stání aut. Tato přestavba může být realizována jako dočasná pomocí barev a mobilních zábran. Podpoříme smysluplné budování parkletů, stojanů na kola a parkovacích míst pro skútry.
 • Budeme iniciovat přestavbu přestupních uzlů MHD a doplnění městského mobiliáře na zastávkách MHD.
 • Vytvoříme plán dosázení městské zeleně, která byla v minulých letech ztracena, a budeme ji postupně doplňovat.
 • Vyhlásíme urbanisticko-architektonickou soutěž na řešení náměstí Míru (Masarykova čtvrť).
 • Budeme iniciovat soutěž na pasportizaci a výsadbu páteřní zeleně budoucího parku Kraví hora tak, aby mohla být páteřní zeleň vysazena.
 • Budeme pokračovat ve snižování vizuálního smogu, a to především na objektech městské části a na objektech nájemců městské části.
 • Zajistíme funkční tržnici a bezbariérový přístup na její terasu.

Váš nový starosta Brna-střed

GabrielKurtis

architekt, urbanista, ředitel Galerie architektury Brno

Nedostali jste naše noviny?

Stáhněte si je!

Chcu víc.

Přijdte 5. a 6. října k volbám!