Sociální politika

Kdo se nedokáže postarat o vlastní lidi, těžko může nabízet účinně pomoc pro druhé.

Hodně lidí určitě štveme, když říkáme, že by se Brno dokázalo postarat o pár desítek imigrantů. Pečujete o své blízké a sami na to doplácíte, účinná pomoc v nedohlednu, nevyjdete s důchodem a počítáte každou korunu – a my tu meleme něco o uprchlících a ubytováváme, jak vy říkáte, „nepřizpůsobivé“.

Jenže ono jde o víc než jen o těch pár lidí. Neděláme to na úkor někoho jiného, kdo pomoc potřebuje taky; kdyby těch pár desítek bezdomoveckých dětí zůstalo v plesnivých ubytovnách, situace ostatních by se vůbec nijak nezlepšila. Fakt ne. Na těch úplně nejsložitějších případech jsme prokázali, že cíleně poskytovaná sociální pomoc dělá divy a že stačí jednoduchá věc: nebát se začít řešit věci, na které dosud všichni kašlali.

Ubytovali jsme a zajistili jsme péči pro 400 lidí bez domova. Nic složitějšího jsme si na začátek vybrat nemohli. Díky tomu teď víme, že je potřeba vzít celou i sociální politiku zgruntu, radikálně, bez výmluv, že „něco nejde“. A se zkušenostmi, jaké nikdo jiný v Česku nemá, se zaměříme na všechny, kteří se nenarodili se stříbrnou lžičkou v puse a nepatří k malé skupině lidí, jimž byly okolnosti mimořádně nakloněny. Na vás na všechny teď myslíme.

Čtyři roky, po které jsme pracovali v Brně na sociální politice, nás perfektně zorientovaly v tom, co je potřeba udělat v sektoru sociální péče. Víme, jak často se překrývá s péčí zdravotní! Vidíme, že tu prakticky neexistuje pomoc pečujícím. Zoufale se nedostává osobní asistence. Naprosto se neřeší „následná péče“. Chybí stovky sociálních lůžek a personál k nim. To nejsou jen dojmy; všechno jsme si to nechali spočítat.

  • 660 mega

    Tolik peněz Brnu chybí na vytvoření sítě kvalitních sociálních služeb.

Náš tým pro sociální politiku

Provázanost zdravotní a sociální péče

V Brně působí týmy odborníků, které se věnují pacientům se vzácnými onemocněními, jsou tu vysoce specializovaná centra léčby.

Chceme, aby se město Brno do budoucna zaměřilo nejen na pomoc pacientům trpícím některou ze vzácných, geneticky podmíněných nemocí, ale také těm, kteří o ně v náročných podmínkách pečují.

Ze své praxe víme, jak je pro pečující rodiny obtížné vypořádat se s vážným onemocněním, jak velká je to zátěž časová, psychická i finanční. Sociální stránka péče je od té zdravotní neoddělitelná. Proto předložíme projekt centra následné péče, které by fungovalo jako rehabilitační i respitní zařízení.

Přečtěte si více ozdravotně-sociální politice.

Podpora pečujících

Do role pečující osoby se může velmi snadno dostat každý z nás: dlouhodobá péče o příbuzného, ošetřování stárnoucích prarodičů a rodičů. Když dlouhodobě pečujete o blízkou osobu, nemáte už sílu hledat aktivně pomoc, nebo dokonce řešit vlastní problémy.

Zaměříme se tedy intenzivně na lepší dostupnost informací pro neformální pečující tak, aby se snáze dostali k psychologickému, sociálnímu a ekonomickému poradenství, k odlehčovacím službám, terénním pečovatelským a ošetřovatelským službám. Dosavadní stav, kdy pečující ztrácejí vlastní život i zdraví, musí skončit.

Přečtěte si více ozdravotně-sociální politice.

Bez bydlení život není – ukončování bezdomovectví

V Brně ještě dnes vyrůstají některé děti v podmínkách, které jsou běžné spíše ve třetím světě. Majitelé plesnivých ubytoven tahají z chudých rodin dávky na bydlení, které platíme my všichni. Nedává to žádný smysl – lidsky ani ekonomicky.

Z celkových 30 000 bytů, které Brno vlastní, jsme proto vyčlenili 50 a vylosovali rodiny v bytové nouzi, které jsme v nich ubytovali. Rodiny mají klasickou nájemní smlouvu, kterou musí dodržet, a při jejím závažném porušení jim hrozí – jako komukoli jinému – výpověď. Po roce prodloužilo nájemní smlouvu zcela bez dluhů 48 rodin – což je úspěšnost 96 %. A kromě jiných pozitiv se výrazně snížila potřeba zdravotní péče (výjezdy sanitek, počet hospitalizací, antibiotika), takže se v důsledku skutečně ušetřilo!

Za tento projekt jsme získali dvě prestižní evropská ocenění pro nejlepší projekt v Evropské unii v oblasti sociálních inovací a sociálního bydlení!

Začleňování cizinců

V Brně žije asi 30 000 cizinců, nejčastěji přicházejí za prací z Ukrajiny, Slovenska, Vietnamu, Ruska a Rumunska.

Migrační politiku dělá stát, ale je to město, kdo vytváří podmínky, aby se cizinci rychle zapojili do společnosti, naučili jazyk, aby tady byli spokojení a jejich soužití s domorodci bylo bezproblémové.

Abychom se s cizinci domluvili, najali jsme profesionály, kteří jim pomáhají ve styku s úřady, s vyřízením dokladů, doporučují nejlepší kurzy češtiny. Interkulturní pracovníci jsou k ruce i městským a státním úředníkům jako tlumočníci při styku s cizinci; nikoho nevodí za ručičku, jenom otvírají dveře – projít jimi už musí každý nový příchozí sám.

Dostupné informace

Až příliš často se na nás obracejí lidé, kteří potřebují sehnat dobrou terénní službu, co jim pomůže s péčí o blízkého doma, kvalitní lůžkové zařízení, specializovanou následnou péči…

Současný systém informací ve zdravotně-sociální oblasti je nedostačující. Propojením dat brněnského Socioinfopointu, Krajského systému sociálních služeb (KISSOS), Family a Senior Pointů a dalších zdrojů vytvoříme přehledný a intuitivní systém poskytování informací lidem v různých životních situacích.

Asistenti prevence kriminality a víc peněz na drogovou politiku

Vyloučené lokality se často potýkají se zvýšenou kriminalitou – užívání a distribuce drog, drobné krádeže, násilí a podobně.

Rozšířili jsme proto projekt asistentů prevence kriminality. Rekrutují se z řad místních respektovaných obyvatel, zařazeni jsou pod Městskou policii. Společně se strážníky řeší drobné konflikty, nepořádek a kriminalitu, a to spíše slovem než obuškem.

Prevence odebírání dětí z rodin

Kvůli nakupeným sociálním problémům jsou každý rok odebírány desítky dětí z rodin a umisťovány do ústavní péče. Ta přijde měsíčně na 40 000 Kč na jedno dítě. Je to drahé – a dítě má hlavně vyrůstat v rodině.

Prostřednictvím rodinných asistentů, kteří s rodinami pracují, dokážeme děti v rodinách udržet či je tam vrátit.

Rodina je základ města

Rodina není matematický vzorec sestavený z předem daných veličin.

V Evropě se rodí nejvíce dětí v zemích, které poskytují rodinám skutečnou a účinnou podporu a neřeší, jestli daná rodina vyhovuje modelu z 19. století. (Nic proti němu, jen doba trochu pokročila.)

Proto i z pozice města budeme podporovat formy péče pro děti do tří let. Město má být příkladem pro ostatní zaměstnavatele – v rámci města a jeho institucí prosadíme větší podporu zkrácených úvazků pro rodiče a rozšíření klouzavé pracovní doby a home office.

Prevence ztráty bydlení

Prevence je vždy lepší a levnější než řešení již nabobtnalého problému. Jakmile nájemce městského bytu z nějakého důvodu nezaplatí celý nájem, kontaktuje ho pracovník městské části a sjednává splátkový kalendář, doporučuje sociální službu. A když už situace řešit nejde, snaží se nájemníka co nejdříve z bytu dostat, aby mu zbytečně nenarůstaly dluhy.

Ze zkušeností na městské části Brno-střed víme, že takto opouští méně lidí bydlení kvůli dluhům… a přitom se snižuje výše případných dluhů. Město pak nemusí řešit nevymahatelné dluhy, poplatky a úroky z prodlení atd. (Dříve bylo běžné, že neplatiči v bytě bydleli, dokud jejich dluh nenarostl do výše, kterou už nebyli schopní uhradit. Což je pochopitelně absurdní!)

Tady se šetřit nedá!

Podle odhadu sociálního odboru brněnského magistrátu se musí náklady na služby navýšit asi o 660 milionů ročně, aby byly pokryty všechny terénní i pobytové služby, které by uspokojily potřeby klientů. Hodně z toho spolknou služby pobytové, tedy domovy pro seniory – ty se ale nejdřív musí postavit. Na jejich výstavbu by bylo potřeba hodně peněz. Do plných kapacit zhruba dvě miliardy.

Hybaj do práce!

Jako první koalice řešíme problémy dlouhodobě nezaměstnaných.

Společně s úřadem práce jsme vytvořili projekt prostupného zaměstnávání, vyčlenili tréninková místa v městských institucích, například v nemocnicích, domovech pro seniory nebo knihovnách. První tři měsíce je plat zaměstnance hrazen z prostředků EU. Mentoři z řad zaměstnanců firmy je zaučují, dohlížejí na ně, pomáhají jim.

Dalším nezaměstnaným pomáháme se vstupem na klasický trh práce – píšeme s nimi CV, připravujeme je na pracovní pohovor. Tréninkových míst je několik desítek, ještě více lidem jsme pomohli se získáním práce na komerčním trhu – i těm, kteří byli bez práce několik let.

Naším cílem je vytvoření paktu zaměstnanosti mezi soukromým sektorem, úřadem práce a městem.

Bez peněz to nepůjde

Brno – stejně jako celá Česká republika – pomalu stárne. Většina z nás si asi i v nemoci a ve stáří přeje zůstat v domácím prostředí, co nejdéle to půjde. Jenže k tomu potřebujeme opravdu hustou a pevnou síť terénních sociálních služeb, tedy spoustu kvalifikovaných sociálních pracovníků, kteří docházejí za klienty domů.

Dnes nejsou peníze, a tudíž (navzdory obrovské snaze všech sociálních služeb) ani ti lidi. V Brně téměř neseženete pečovatele, který vám pomůže s péčí o blízkou osobu, lidé s postižením obtížně shánějí osobní asistenci, míst v domovech pro seniory je málo.

Tuhle situaci musí Brno řešit hned teď, radikálně a bez výmluv!

Exekuce si nevybírají

Exekuce ohrožují ohromující počet osob, a to nejen těch sociálně vyloučených.

V Brně je v exekuci každý desátý obyvatel starší 15 let, celkem děsivých 33 587 osob! Celkový počet exekucí v Brně je 226 630!

Do exekucí se lidi dostávají vinou vlastní nezodpovědnosti – ale taky kvůli nedostatku informací. Město může udělat spoustu věcí: nabídnout lidem v exekucích odborné poradenství, aby se neuchylovali k drahým komerčním firmám, může je zaměstnávat, pomoct jim s udržením bydlení…

Současná podoba exekučního byznysu je skutečným vředem na těle současné společnosti, ale město může v té věci pomáhat mnohem víc, než se zdá.

Byty pro seniory, mladé rodiny, lidi s postižením a sociálně vyloučené

Brno má asi 30 tisíc bytů. V naprosté většině z nich někdo bydlí. Ale zhruba 600–700 ročně se uvolní. A taky je zde přes 1 000 bytů dlouhodobě neopravených.

Budeme trvat na tom, aby všechny nově pronajímané byty byly primárně určeny pro tyto skupiny obyvatel – seniory, kteří mají hluboko do kapsy, rodiny s dětmi, které nedosáhnou na klasický nájem, včetně samoživitelek, pro osoby se zdravotním postižením a pro lidi bez domova. Přesně tohle je role města a státu.

Obecní byty pro ty, kdo je potřebují

Ukázali jsme, že i lidé, kteří byli dlouhodobě bez domova, dokážou bydlet.

Vzhledem k počtu bytů, které vlastní město Brno, jde i v případě ukončení bezdomovectví všech rodin o zlomek z celkového počtu bytů, přesněji kolem dvou procent. Dalších 98 % se může využívat jinak. A co se týče budoucích nájemníků, je naše politika v tomto jasná – chceme, aby se městský bytový fond primárně do budoucna používal kromě této skupiny také pro seniory, mladé rodiny s dětmi, pro lidi s postižením.

Chceme iniciovat takovou změnu pravidel pronájmu, která to zajistí.

Na stará kolena

Česká společnost stárne a pomoc budeme jednou potřebovat všichni. Inovace nejsou zapotřebí jen v průmyslu, ale i v sociální (a zdravotní) péči. Protože tady jde – bez nadsázky – o život.

Ve spolupráci s lidovci jsme zavedli tzv. senior taxi, které slouží handicapovaným a seniorům. Tato služba funguje pod DPMB a neustále se rozšiřuje, je o ni velký zájem. Zavedli jsme krizovou linku, kde senioři vybavení speciálním tlačítkem mohou okamžitě přivolat pomoc. Funguje pod naší městskou policií a Centrem sociálních služeb. Zřídilo se sdílené bydlení pro seniory, kteří ještě nepotřebují domov s pečovatelskou službou, ale už nemůžou a nechtějí žít sami ve velkém bytě.

Důležitá je výstavba bezbariérových bytů. Lidi s pohybovými problémy nelze věčně odsunovat někam do speciálně vyčleněných domů, ale všechny byty, které město nově staví, musí být jednoduše přizpůsobitelné tomu, když vám přestanou sloužit nohy. Obec takhle musí stavět povinně, pro developery to bude konkurenční výhoda.

Dobré sousedství

Brno-střed je velká městská část, která se skládá z mnoha menších odlišných čtvrtí, a právě o nich mluví lidé jako o svém domově: Oltec, Masarykova čtvrť, Veveří, Bronx… Pochopitelnou hrdost na tu „svou“ část města chceme podporovat.

Vytvoříme síť komunitních společenských center, v nichž budou dostupné informace o sociálních, kulturních a dalších službách ve městě.

Chceme, aby se tu lidé scházeli, seznamovali, a třeba si i vzájemně nabízeli pomoc – zkrátka aby se zde posilovaly dobré sousedské vztahy a lokální vazby, jak je to běžné v západní Evropě.

Přečtěte si více okultuře.

Komunitní výpomoc

Zvykli jsme si pod pojmem „sociální péče“ vidět pouze nějaké instituce, organizace. Ale většinu skutečné sociální péče zajišťují lidé v rámci své rodiny. Často 24 hodin denně, bez možnosti oddechu, bez opory ve službách, které by se o nemocného postaraly, když si pečující potřebuje odpočinout.

Kromě rozšíření těchto služeb bychom si ale taky měli připomenout význam komunitní, chcete-li sousedské výpomoci. Úkolem reprezentace města je přece taky budovat přátelskou, přívětivou atmosféru, ve které se nám bude společně dobře žít.

Jedno město, jedna pravidla

U bytů je důležitá pestrost nabídky; jde o to, aby v Brně mohli bydlet lidi, kteří si koupí luxusní byt za deset milionů, i ti, pro které je jediným řešením regulovaný nájem.

Chceme zavést jednotná pravidla pro přidělování městských bytů ve správě městských částí, tak aby lidé měli stejný přístup k bytu bez ohledu na to, jestli jsou ženatí či vdaní, jestli pracují nebo ne (lidi na rodičovské, s invalidním a starobním důchodem) nebo jestli mají smlouvu v komerčním nájmu (která může být snadno vypovězena). Chceme, aby diskriminační opatření z pravidel zmizela.

Nedostali jste naše noviny?

Stáhněte si je!

Chcu víc.

Přijdte 5. a 6. října k volbám!