Rezidentní parkování

Rezidentní parkování řeší celé Brno. Je to logické, dotýká se desítek tisíc občanů. Nikdo asi nerozporuje, že je nutné se snažit, aby zejména rezidenti měli kde parkovat. V koalici jsme se však rozcházeli, jak moc mají být Brňané omezení při pohybu autem ve městě. My jsme se v tom zásadním způsobem střetávali zejména s hnutím ANO, které razilo rigidní systém tzv. „květinek“, kdy občan Brna musí mimo svou zónu za parkování platit jako návštěvník města. My jsme naopak prosazovali, aby zóna byla pouze jedna.

Projekt jsme převzali na sklonku června roku 2016. Zjistili jsme, že z hlediska příprav není v dobrém stavu... a že jsou navíc připraveny věci, které rozhodně nechceme. Především to byl informační systém, který měl vzniknout jen pro historické jádro, místo aby řešil celé Brno. Doložili jsme nezákonný postup při zadávání této zakázky, takže musela být stornována a už se k ní nikdy nikdo nevrátil. Naštěstí. Výherce této soutěže by totiž dostal následně automaticky i zakázku na vytvoření informačního systému pro celé město. Další věcí byly závory, které měly hyzdit vjezdy a výjezdy z historického jádra města. Po dlouhých bojích se nám podařilo závory zrušit, centrum nebude vypadat jako vjezd do parkoviště a dohled bude řešen kamerami jako v 21. století. Také jsme přepracovali zadávací dokumentaci pro informační systém a uživatelskou aplikaci, aby vůbec byla šance, že se vybere rozumné řešení. Původní zadání by znamenalo katastrofu, na kterou by všichni jen nadávali. Konkrétní podoba řešení je ale v rukou ANO, které řeší veškeré náležitosti týkající se rezidentního parkování. V diskuzích o tom, jak tvrdě má rezidentní parkování na Brňáky dopadat, byl náš postoj jasný: Hlavním účelem rezidentního parkování má být, aby lidé mohli parkovat u svých domovů. Nemá tudíž sloužit zejména k vyššímu zisku do městské kasy nemá zbytečně omezovat pohyb lidí a tahat z nich peníze, když to není z dopravních důvodů nutné.

Proto jsme navrhovali a prosazovali, aby byla v Brně zřízena JEDNA VELKÁ ZÓNA, kde budou moci všichni Brňané parkovat. Jsme přesvědčeni o legitimitě tohoto řešení, protože taková regulace by stačila pro uspokojení parkovací potřeby rezidentů a vyhovovala by i smyslu zákona, který rezidentní parkování upravuje. Byla by regulována co nejmenší skupina lidí, kteří nemají trvalé bydliště v Brně. Současně jsme si byli vědomi, že se může rychle ukázat, že určité lokality, zejména na Brně-střed (tř. kpt. Jaroše apod.), jsou přehlceny námi, Brňáky. Pokud by se tak stalo, není problém zavést v těchto lokalitách zvláštní režim, aby tam bez dalšího placení parkovali výhradně rezidenti. Pojďme si říct na rovinu, že dnes k tomu žádná data nemáme a jediná možnost, jak skutečně relevantní data získat, je vyzkoušet to a pak případně v některých lokalitách režim zpřísnit. Tento postoj jsme k nevoli hnutí ANO veřejně prezentovali už v listopadu minulého roku. Tento návrh kromě náměstka za dopravu Hollana podpořil už jen Pirát Tomáš Koláčný, takže neprošel.

Proto jsme se následně zdrželi hlasování o schválení celého projektu, který byl schválen hlasy ANO, Zelených a KDU-ČSL. Taková je pravda o rezidentním parkování. Omlouváme se, že jsme náš návrh neprosadili, ale hlasy dvou zástupců našeho klubu v Radě k tomu prostě nestačily. Zvládli jsme pouze prosadit úpravu metodiky tak, aby člověk disponující služebním autem nemusel dokládat daňové přiznání a podobné absurdity, které Odbor dopravy navrhoval. Co s tím dál? Pozitivní zpráva je, že stávající zónování, které z řady Brňanů dělá cizince ve vlastním městě, lze kdykoliv změnit! Jedno hlasování rady, a je po květinkách. Právě to budeme navrhovat v nové koalici. Proč zbytečně omezovat a šikanovat lidi, když to není kvůli zlepšení dopravy potřeba? Stejně tak lze jedním hlasováním změnit i dobu, po kterou jsou zóny pro návštěvníky zpoplatněné. Copak musí na Brně-střed platit všichni celodenně?! Stejně lze měnit jakékoliv další parametry – donášku pizzy, parkování přes den, návštěvy babičky, používání služebního auta. Je jasné, že všechny věci se nedají vychytat hned. Proto prosíme, pokud se vám něco konkrétního na fungování rezidentního parkování nebude líbit, napište nám to, a my budeme za vás požadovat vyřešení problému. Rezidentní parkování jen tam, kde je reálný nedostatek parkovacích míst! Už teď například víme, že je naprostý nesmysl zavádět rezidentní parkování ve větší části Masarykovy čtvrti; konkrétně třeba na ulicích Preslova či Lipová, jak to prosadili Zelení. Rezidentní parkování se má zavádět jen v těch lokalitách, kde je objektivně problém s parkováním. Na ulicích, kde dominuje vilová zástavba, takový problém není, a chtít zde rezidentní parkování chápeme jako nezákonné. Nejednalo by se totiž o opatření kvůli usměrnění dopravy, ale pouze kvůli zvýšení příjmů do městské kasy.

Město bez aut? Ne!

Navzdory tomu, co je nám podsouváno, nechceme Brno zbavit aut. Chceme jen ve městě srovnat podmínky pro automobilovou a další individuální dopravu – pěší, cyklistickou. Dnes se téměř veškerá dopravní infrastruktura přizpůsobuje autům, a z toho plyne hodně rizik: dýcháme špatný vzduch, ulice jsou nebezpečné pro normální pohyb, je málo parkovacích míst... Auta dopravě v Brně dominují, a z pozice „nejsilnějšího“ si uzurpují právo zabírat prostor pro pěší nebo zeleň. Ze zahraničí ale víme, že každá úprava veřejného prostoru, která vede k pocitu větší bezpečnosti při chůzi nebo jízdě na kole, má velmi příznivý dopad i na plynulost automobilové dopravy. Mnoho lidí, kteří jezdí autem, nechce „přesednout“ do prostředků hromadné dopravy, ale vcelku ochotně přejdou na jiný druh individuální dopravy – ano, i na ta kola. A mezi námi: čím víc lidí bude jezdit na kole, tím víc místa zbude na silnici pro lidi, kteří se bez aut neobejdou.

Přečtěte si více odopravě.

Kam s nádražím?

Samozřejmě do centra města, kam jinam. Situace kolem nového nádraží v Brně dostala v posledním volebním období ještě trpčí příchuť. Navzdory koaliční dohodě, v níž bylo řečeno, že se radnice bude řídit názorem veřejnosti, se úplně ignorovaly průzkumy veřejného mínění mezi Brňany i cestujícími. Navzdory dopravním odborníkům, kteří prokázali, že odsunuté nádraží znamená celkové zhoršení dopravy (nejen) v Brně, se vedení města rozhodlo prosazovat odsun nádraží. Při posledním hlasování o poloze nádraží se podařilo dostat do usnesení aspoň podmínku, že bude souběžně vybudován vlakový diametr, bez nějž nejde nádraží obsloužit – a přišlo další „navzdory“: ministerstvo dopravy toto rozhodnutí města vůbec nerespektuje. Budeme tedy vyžadovat, aby stát jasně prokázal, která varianta polohy je pro Brno skutečně přínosná a která ho naopak může nezvratně poškodit.

Přečtěte si více odopravě.

Doprava vyžaduje odborníky

Všeobecně se volá po omezení úřednického aparátu. Jenže skutečně kvalitní dopravní politiku nemůžete dělat bez skutečně kvalitních odborníků. Brno se tedy musí ze všech sil snažit, aby na tak klíčovém odboru, jako je doprava, pracovali špičkoví kvalifikovaní specialisté, kteří se vyznají v moderních dopravních trendech, kteří jsou ochotní se učit a nabírat nové zkušenosti. A tyhle lidi (úředníky) je potřeba dobře zaplatit – jinak zcela pochopitelně dají přednost práci v komerční sféře. Dopravní stavby jsou investice, jejichž užívání dalece překračuje horizont jedné generace. A Brno si zaslouží mnohem víc než budování dopravní struktury pro město osmdesátých let dvacátého století…

Přečtěte si více odopravě.

Nedostali jste naše noviny?

Stáhněte si je!

Chcu víc.

Přijdte 5. a 6. října k volbám!