Renata Gaillyová

lékařka, primářka dětské genetiky

Výhodou Brna je velká koncentrace zdravotních zařízení, výzkumných center a široká škála sociálních služeb – a ve všech působí lidé se zájmem o svůj obor i o ty, jichž se jejich činnost dotýká. Díky tomu můžeme z Brna vytvořit jakousi „laboratoř“, v níž budou zdravotní a sociální služby fungovat skutečně efektivně. Dnes tomu brání nedostatek peněz a také nelogické rozdělení na sociální a zdravotní oblast, která už z úrovně ministerstev brání pomáhat pacientům a klientům služeb tak, jak by opravdu potřebovali. My se ale nechceme s tímto stavem smířit a budeme hledat cesty, jak dosáhnout co nejlepší, individuální a cílené péče pro všechny.

Podpora pečujících

Do role pečující osoby se může velmi snadno dostat každý z nás: dlouhodobá péče o příbuzného, ošetřování stárnoucích prarodičů a rodičů. Když dlouhodobě pečujete o blízkou osobu, nemáte už sílu hledat aktivně pomoc, nebo dokonce řešit vlastní problémy.

Zaměříme se tedy intenzivně na lepší dostupnost informací pro neformální pečující tak, aby se snáze dostali k psychologickému, sociálnímu a ekonomickému poradenství, k odlehčovacím službám, terénním pečovatelským a ošetřovatelským službám. Dosavadní stav, kdy pečující ztrácejí vlastní život i zdraví, musí skončit.

Sport je součást života

Sport není jen záležitost těch nejvyšších, profesionálních pater. My jsme jako děcka mohli hrát na ulici, protože auta skoro nebyla, ale dnes je potřeba otevřít co nejvíc nových hracích ploch po celém městě. Spousta rodičů nadává, že děti sedí pořád jen u počítače nebo tabletu, ale je důležité, aby měly vůbec kam jít. Sport navíc není dobrý jen k tomu, aby z našich dětí nebyly „pecky“, sport pomáhá významně budovat i charakter! Naučit se přiznat a přijmout porážku, ale taky unést vítězství, umět nevzdávat věci před koncem, hrát týmově a fér, to všechno jsou věci, které vás sport naučí. Nehledě na to, že je to řeč, kterou se domluvíte s lidmi po celém světě!

Město bez bariér

Když se veřejný prostor upraví pro potřeby nějaké skupiny osob se speciálními potřebami, těží z toho nakonec všichni. Například bezbariérové dopravní prostředky umožní lidem s motorickým postižením vést úplně běžný život, ostatním cestujícím přinášejí zvýšené pohodlí.

V uplynulém období jsme se zasadili o vznik Poradního sboru pro bezbariérové Brno. Aby sbor dokázal lépe plnit svou roli, musí získat na radnici lepší zázemí a hlavně větší kompetence. Aby se už nestávalo, že jeho návrhy na úpravu veřejného prostoru ostatní městské organizace ignorují.

Provázanost zdravotní a sociální péče

V Brně působí týmy odborníků, které se věnují pacientům se vzácnými onemocněními, jsou tu vysoce specializovaná centra léčby.

Chceme, aby se město Brno do budoucna zaměřilo nejen na pomoc pacientům trpícím některou ze vzácných, geneticky podmíněných nemocí, ale také těm, kteří o ně v náročných podmínkách pečují.

Ze své praxe víme, jak je pro pečující rodiny obtížné vypořádat se s vážným onemocněním, jak velká je to zátěž časová, psychická i finanční. Sociální stránka péče je od té zdravotní neoddělitelná. Proto předložíme projekt centra následné péče, které by fungovalo jako rehabilitační i respitní zařízení.

Léčba nesmí končit odchodem z nemocnice

Máme vynikající akutní medicínu, horší už je následná péče, díky níž se lidé snaží vrátit k normální životu. V Brně je veliká koncentrace zdravotnických zařízení, hustá síť ošetřovatelských a terénních služeb, množství špičkových odborníků a zkušených organizací. Proto je Brno ideálním místem pro vznik centra následné péče pro pacienty s vážným onemocněním (onkologickým kardiovaskulárním, traumaty mozku…), ale stejně tak pro pacienty se skupinou vzácných nemocí, jako jsou nemoc motýlích křídel, cystická fibróza nebo dědičná neuropatie). Garantem projektu bude za Žít Brno MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D., primářka lékařské genetiky v Dětské nemocnici, uznávaná kapacita v oboru.

Přečtěte si více ozdravotně-sociální politice.

Domácí hospic – nemocnice doma

Ve městě velikosti Brna mají působit čtyři mobilní specializované paliativní týmy (lékař, 5 sester, sociální pracovníci, psychologové, duchovní…), v současnosti je pouze jeden, u svaté Alžběty. Podpoříme rozšíření stávajícího domácího hospice i vznik nových, a taky rozšíření služeb domácí péče. Budeme podporovat další rozvoj dětské paliativní péče.

Většina rodin je schopná postarat se o svého blízkého doma, potřebuje k tomu ale spolehlivou síť zdravotních, sociálních, psychologických a odlehčovacích služeb. Barbora Antonová, lídryně kandidátky Žít Brno, se touto oblastí zabývá dlouhodobě a ví přesně, co dělat.

Přečtěte si více ozdravotně-sociální politice.

Nedostali jste naše noviny?

Stáhněte si je!

Chcu víc.

Přijdte 5. a 6. října k volbám!