Martin Freund

psycholog, zastupitel pro sociální začleňování

V některých částech Brna žijí lidé jako ve třetím světě. Dosavadní přístup „naši pomoc si musíte zasloužit“ vedl pouze k tomu, že před dvěma lety bylo v Brně 400–500 rodin bez střechy nad hlavou. Podařilo se nám dostat z EU do Brna 350 milionů, z nichž se zaplatily, kromě mnoha a mnoha dalších, projekty zabydlování a prevence ztráty bydlení, zaměstnávání, komunikace s cizinci. Dnes 50 rodin bydlí a další budou přibývat, z ulic budou mizet další bezdomovci. Nebojíme se řešit témata, jimž se ostatní vyhýbají!

Podpora pečujících

Do role pečující osoby se může velmi snadno dostat každý z nás: dlouhodobá péče o příbuzného, ošetřování stárnoucích prarodičů a rodičů. Když dlouhodobě pečujete o blízkou osobu, nemáte už sílu hledat aktivně pomoc, nebo dokonce řešit vlastní problémy.

Zaměříme se tedy intenzivně na lepší dostupnost informací pro neformální pečující tak, aby se snáze dostali k psychologickému, sociálnímu a ekonomickému poradenství, k odlehčovacím službám, terénním pečovatelským a ošetřovatelským službám. Dosavadní stav, kdy pečující ztrácejí vlastní život i zdraví, musí skončit.

Bez bydlení život není – ukončování bezdomovectví

V Brně ještě dnes vyrůstají některé děti v podmínkách, které jsou běžné spíše ve třetím světě. Majitelé plesnivých ubytoven tahají z chudých rodin dávky na bydlení, které platíme my všichni. Nedává to žádný smysl – lidsky ani ekonomicky.

Z celkových 30 000 bytů, které Brno vlastní, jsme proto vyčlenili 50 a vylosovali rodiny v bytové nouzi, které jsme v nich ubytovali. Rodiny mají klasickou nájemní smlouvu, kterou musí dodržet, a při jejím závažném porušení jim hrozí – jako komukoli jinému – výpověď. Po roce prodloužilo nájemní smlouvu zcela bez dluhů 48 rodin – což je úspěšnost 96 %. A kromě jiných pozitiv se výrazně snížila potřeba zdravotní péče (výjezdy sanitek, počet hospitalizací, antibiotika), takže se v důsledku skutečně ušetřilo!

Za tento projekt jsme získali dvě prestižní evropská ocenění pro nejlepší projekt v Evropské unii v oblasti sociálních inovací a sociálního bydlení!

Přečtěte si více o sociální politice.

Provázanost zdravotní a sociální péče

V Brně působí týmy odborníků, které se věnují pacientům se vzácnými onemocněními, jsou tu vysoce specializovaná centra léčby.

Chceme, aby se město Brno do budoucna zaměřilo nejen na pomoc pacientům trpícím některou ze vzácných, geneticky podmíněných nemocí, ale také těm, kteří o ně v náročných podmínkách pečují.

Ze své praxe víme, jak je pro pečující rodiny obtížné vypořádat se s vážným onemocněním, jak velká je to zátěž časová, psychická i finanční. Sociální stránka péče je od té zdravotní neoddělitelná. Proto předložíme projekt centra následné péče, které by fungovalo jako rehabilitační i respitní zařízení.

Rodina je základ města

Rodina není matematický vzorec sestavený z předem daných veličin.

V Evropě se rodí nejvíce dětí v zemích, které poskytují rodinám skutečnou a účinnou podporu a neřeší, jestli daná rodina vyhovuje modelu z 19. století. (Nic proti němu, jen doba trochu pokročila.)

Proto i z pozice města budeme podporovat formy péče pro děti do tří let. Město má být příkladem pro ostatní zaměstnavatele – v rámci města a jeho institucí prosadíme větší podporu zkrácených úvazků pro rodiče a rozšíření klouzavé pracovní doby a home office.

Přečtěte si více o sociální politice.

Prevence ztráty bydlení

Prevence je vždy lepší a levnější než řešení již nabobtnalého problému. Jakmile nájemce městského bytu z nějakého důvodu nezaplatí celý nájem, kontaktuje ho pracovník městské části a sjednává splátkový kalendář, doporučuje sociální službu. A když už situace řešit nejde, snaží se nájemníka co nejdříve z bytu dostat, aby mu zbytečně nenarůstaly dluhy.

Ze zkušeností na městské části Brno-střed víme, že takto opouští méně lidí bydlení kvůli dluhům… a přitom se snižuje výše případných dluhů. Město pak nemusí řešit nevymahatelné dluhy, poplatky a úroky z prodlení atd. (Dříve bylo běžné, že neplatiči v bytě bydleli, dokud jejich dluh nenarostl do výše, kterou už nebyli schopní uhradit. Což je pochopitelně absurdní!)

Přečtěte si více o sociální politice.

Tady se šetřit nedá!

Podle odhadu sociálního odboru brněnského magistrátu se musí náklady na služby navýšit asi o 660 milionů ročně, aby byly pokryty všechny terénní i pobytové služby, které by uspokojily potřeby klientů. Hodně z toho spolknou služby pobytové, tedy domovy pro seniory – ty se ale nejdřív musí postavit. Na jejich výstavbu by bylo potřeba hodně peněz. Do plných kapacit zhruba dvě miliardy.

Přečtěte si více o sociální politice.

Nedostali jste naše noviny?

Stáhněte si je!

Chcu víc.

Přijdte 5. a 6. října k volbám!