Csaba Szaló

vysokoškolský pedagog, sociolog

V Brně žiji od konce osmdesátých let, kdy jsem na Filozofické fakultě začal studovat sociologii. V rámci tehdejšího Československa na tom nebylo nic zvláštního, byl jsem prostě student od Dunaje, jeden další z řady. Dnes jsem kvůli mému maďarskému jménu často považovaný za cizince, což je úsměvnou známkou toho, jak rychle společnost zapomíná, že jiný mateřský jazyk z člověka cizince neudělá. Jako sociolog kultury se věnuji (i) tématům, které jsou mému životní zkušenosti blízké. V Brně se cítím být doma.

Podpora pečujících

Do role pečující osoby se může velmi snadno dostat každý z nás: dlouhodobá péče o příbuzného, ošetřování stárnoucích prarodičů a rodičů. Když dlouhodobě pečujete o blízkou osobu, nemáte už sílu hledat aktivně pomoc, nebo dokonce řešit vlastní problémy.

Zaměříme se tedy intenzivně na lepší dostupnost informací pro neformální pečující tak, aby se snáze dostali k psychologickému, sociálnímu a ekonomickému poradenství, k odlehčovacím službám, terénním pečovatelským a ošetřovatelským službám. Dosavadní stav, kdy pečující ztrácejí vlastní život i zdraví, musí skončit.

Bez bydlení život není – ukončování bezdomovectví

V Brně ještě dnes vyrůstají některé děti v podmínkách, které jsou běžné spíše ve třetím světě. Majitelé plesnivých ubytoven tahají z chudých rodin dávky na bydlení, které platíme my všichni. Nedává to žádný smysl – lidsky ani ekonomicky.

Z celkových 30 000 bytů, které Brno vlastní, jsme proto vyčlenili 50 a vylosovali rodiny v bytové nouzi, které jsme v nich ubytovali. Rodiny mají klasickou nájemní smlouvu, kterou musí dodržet, a při jejím závažném porušení jim hrozí – jako komukoli jinému – výpověď. Po roce prodloužilo nájemní smlouvu zcela bez dluhů 48 rodin – což je úspěšnost 96 %. A kromě jiných pozitiv se výrazně snížila potřeba zdravotní péče (výjezdy sanitek, počet hospitalizací, antibiotika), takže se v důsledku skutečně ušetřilo!

Za tento projekt jsme získali dvě prestižní evropská ocenění pro nejlepší projekt v Evropské unii v oblasti sociálních inovací a sociálního bydlení!

Přečtěte si více o sociální politice.

Provázanost zdravotní a sociální péče

V Brně působí týmy odborníků, které se věnují pacientům se vzácnými onemocněními, jsou tu vysoce specializovaná centra léčby.

Chceme, aby se město Brno do budoucna zaměřilo nejen na pomoc pacientům trpícím některou ze vzácných, geneticky podmíněných nemocí, ale také těm, kteří o ně v náročných podmínkách pečují.

Ze své praxe víme, jak je pro pečující rodiny obtížné vypořádat se s vážným onemocněním, jak velká je to zátěž časová, psychická i finanční. Sociální stránka péče je od té zdravotní neoddělitelná. Proto předložíme projekt centra následné péče, které by fungovalo jako rehabilitační i respitní zařízení.

Prevence odebírání dětí z rodin

Kvůli nakupeným sociálním problémům jsou každý rok odebírány desítky dětí z rodin a umisťovány do ústavní péče. Ta přijde měsíčně na 40 000 Kč na jedno dítě. Je to drahé – a dítě má hlavně vyrůstat v rodině.

Prostřednictvím rodinných asistentů, kteří s rodinami pracují, dokážeme děti v rodinách udržet či je tam vrátit.

Přečtěte si více o sociální politice.

Rodina je základ města

Rodina není matematický vzorec sestavený z předem daných veličin.

V Evropě se rodí nejvíce dětí v zemích, které poskytují rodinám skutečnou a účinnou podporu a neřeší, jestli daná rodina vyhovuje modelu z 19. století. (Nic proti němu, jen doba trochu pokročila.)

Proto i z pozice města budeme podporovat formy péče pro děti do tří let. Město má být příkladem pro ostatní zaměstnavatele – v rámci města a jeho institucí prosadíme větší podporu zkrácených úvazků pro rodiče a rozšíření klouzavé pracovní doby a home office.

Přečtěte si více o sociální politice.

Prevence ztráty bydlení

Prevence je vždy lepší a levnější než řešení již nabobtnalého problému. Jakmile nájemce městského bytu z nějakého důvodu nezaplatí celý nájem, kontaktuje ho pracovník městské části a sjednává splátkový kalendář, doporučuje sociální službu. A když už situace řešit nejde, snaží se nájemníka co nejdříve z bytu dostat, aby mu zbytečně nenarůstaly dluhy.

Ze zkušeností na městské části Brno-střed víme, že takto opouští méně lidí bydlení kvůli dluhům… a přitom se snižuje výše případných dluhů. Město pak nemusí řešit nevymahatelné dluhy, poplatky a úroky z prodlení atd. (Dříve bylo běžné, že neplatiči v bytě bydleli, dokud jejich dluh nenarostl do výše, kterou už nebyli schopní uhradit. Což je pochopitelně absurdní!)

Přečtěte si více o sociální politice.

Nedostali jste naše noviny?

Stáhněte si je!

Chcu víc.

Přijdte 5. a 6. října k volbám!