Bezbariérové město

Všichni chceme město bez bariér – akorát jsme při svém působení na radnici zjistili, jak složité je toho dosáhnout.

Například při úpravě veřejných prostranství si vzájemně protiřečí různé vyhlášky a nařízení, zájmy jednotlivých uživatelů veřejného prostoru se liší. V minulých letech vznikl Poradní sbor pro bezbariérové Brno, který odvádí skvělou práci: jeho odborníci připomínkují městské stavby, radí městským společnostem, jak prostor co nejlépe uzpůsobit potřebám lidí s postižením, seniorům, dětem. Jenže občas tyhle rady přicházejí vniveč. Městské organizace i najímané stavební firmy leckdy neberou bezbariérovost jako prioritu, a proto se pořád ve veřejném prostoru setkáváme s novými stavbami, které nesplňují nároky na pohodlné užívání. V dalším volebním období proto chceme poradní sbor rozšířit a zvýšit jeho kompetence.

Náš tým pro město bez bariér

Stavby v Brně? Máme na víc!

Do veřejného prostoru jen ty nejlepší stavby!

Společně s dalšími kolegy – architekty se zasadíme o to, aby Brno vypisovalo více veřejných, otevřených soutěží na své stavby. Tedy aby se neoslovovali stále stejní autoři, ale dala se příležitost dalším tvůrcům z ČR i ze zahraničí.

Brno si hýčká svoje architektonické dědictví, ale zapomíná na to, že i dnes by se v Brně měly realizovat stavby, které bude obdivovat celý svět. Brno je mekkou funkcionalismu, který architekty inspiruje dodnes.

Chtějme Brno vrátit na architektonické výsluní a mějme ambici, aby brněnské stavby nesly podpisy jako David Chipperfield, Rem Koolhaas, SANAA, UN Studio nebo Robert Konieczny. Žádná velká stavba za veřejné peníze nesmí být dělána bez architektonické soutěže.

Také vyvoláme širokou odbornou diskuzi, jak se má město rozvíjet, v jakém městě chceme žít. Moudré město neroste do velikosti, ale kvality. Platforma Brněnské ozvučné desky by se měla otevřít co nejširší odborné veřejnosti a měla by být opravdovou odbornou diskuzní platformou pro rozvoj města.

Přečtěte si více omoderním městě pro život.

Město bez bariér

Když se veřejný prostor upraví pro potřeby nějaké skupiny osob se speciálními potřebami, těží z toho nakonec všichni. Například bezbariérové dopravní prostředky umožní lidem s motorickým postižením vést úplně běžný život, ostatním cestujícím přinášejí zvýšené pohodlí.

V uplynulém období jsme se zasadili o vznik Poradního sboru pro bezbariérové Brno. Aby sbor dokázal lépe plnit svou roli, musí získat na radnici lepší zázemí a hlavně větší kompetence. Aby se už nestávalo, že jeho návrhy na úpravu veřejného prostoru ostatní městské organizace ignorují.

Poradní sbor pro bezbariérovost – práce teprve začíná

Díky naší iniciativě vznikl poradní sbor Rady města Brna pro bezbariérovost, jehož smyslem je prosazovat rychlé změny vedoucí ke zlepšení života lidí s postižením. Sbor je začleněn pod odbor zdraví. Z jeho fondu se hradí drobné, ale o to důležitější úpravy veřejného prostoru. Kromě toho řeší poradní sbor i koncepční záležitosti: plánování bezbariérových „koridorů“, kde je lidé s postižením nejvíce potřebují, konzultace a poradenství pro ostatní městské instituce. Chceme, aby byl sbor personálně posílen a získal větší kompetence zejména v řešení akutních situací, které znepříjemňují život nejen lidem s postižením, ale úplně všem.

Brněnské stavební předpisy

Budeme usilovat o uzákonění Brněnských stavebních předpisů. Dnešní stav norem a předpisů vylučuje tvorbu zdravého městského prostředí prověřeného staletími existence českých měst. Po vzoru Prahy budeme chtít vlastní stavební předpisy, které například pevně stanoví uliční a stavební čáry, výškové hladiny, umístění inženýrských sítí tak, aby bylo možné do města vracet stromořadí, nebo upraví hygienické požadavky tak, aby ve městě mohly vznikat bloky, nebo bytové domy. Brněnské stavební předpisy umožňují větší volnost oproti normám a díky tomu se Brno bude moci vrátit k tvorbě udržitelného kompaktního města.

Přečtěte si více omoderním městě pro život.

Na stará kolena

Česká společnost stárne a pomoc budeme jednou potřebovat všichni. Inovace nejsou zapotřebí jen v průmyslu, ale i v sociální (a zdravotní) péči. Protože tady jde – bez nadsázky – o život.

Ve spolupráci s lidovci jsme zavedli tzv. senior taxi, které slouží handicapovaným a seniorům. Tato služba funguje pod DPMB a neustále se rozšiřuje, je o ni velký zájem. Zavedli jsme krizovou linku, kde senioři vybavení speciálním tlačítkem mohou okamžitě přivolat pomoc. Funguje pod naší městskou policií a Centrem sociálních služeb. Zřídilo se sdílené bydlení pro seniory, kteří ještě nepotřebují domov s pečovatelskou službou, ale už nemůžou a nechtějí žít sami ve velkém bytě.

Důležitá je výstavba bezbariérových bytů. Lidi s pohybovými problémy nelze věčně odsunovat někam do speciálně vyčleněných domů, ale všechny byty, které město nově staví, musí být jednoduše přizpůsobitelné tomu, když vám přestanou sloužit nohy. Obec takhle musí stavět povinně, pro developery to bude konkurenční výhoda.

Svoboďák bude nový a lepší

Na náměstí Svobody se nedá dívat. V létě je to rozpálená poušť, kde přežijí jen ti nejodolnější.

Zařídíme vypsání nové architektonické soutěže na náměstí Svobody a navazující ulice (Masarykova, Kobližná, Česká, Orlí aj.). Postupná výměna povrchů a doplnění městského mobiliáře vrátí do města klidnější život. Zadání každé takové soutěže bude předcházet sociologický výzkum a diskuse s obyvateli, vedené jediným cílem: vytvořit příjemné prostředí jak pro samotné obyvatele dané lokality, tak pro její návštěvníky.

Přečtěte si více omoderním městě pro život.

Příjemný pobyt v centru

Brno-střed je místem, kudy denně procházejí desetitisíce lidí z Brna i okolí. Pro ně, stejně jako pro místní, chceme vytvořit lepší podmínky k pohybu ulicemi, například zajistit dostatek zastíněných laviček a dalších míst k odpočinku.

Přečtěte si více omoderním městě pro život.

Nedostali jste naše noviny?

Stáhněte si je!

Chcu víc.

Přijdte 5. a 6. října k volbám!