Barbora Antonová

překladatelka, učitelka, matka a předsedkyně Žít Brno

Komunální politici tady nejsou proto, aby v rámci rozpočtu, který jim přistane od státu, jen rozesílali peníze na různé účely, ale proto, aby za své obyvatele a potřeby města kopali na úrovni krajské i státní. Pokud je špatně nastaveno státní financování, požadujme náhradu. A protože v sociální oblasti chybí hromada peněz (téměř nepředstavitelných 660 milionů ročně), budeme žádat po státu výrazné navýšení financí do sociálních služeb, bez nichž se dobrá péče dělat nedá. A taky změnu nastavení sociální a zdravotní péče, která se nám jinak za pár let rozsype pod rukama.

Brňané potřebují snáze dostupné byty, potřebují nové domovy pro seniory, potřebují víc pečovatelských a ošetřovatelských služeb, dobré informace. Celý „systém péče“ prostě musí vyhovovat i lidem, kteří mají nesystémové a individuální potřeby.

Podpora pečujících

Do role pečující osoby se může velmi snadno dostat každý z nás: dlouhodobá péče o příbuzného, ošetřování stárnoucích prarodičů a rodičů. Když dlouhodobě pečujete o blízkou osobu, nemáte už sílu hledat aktivně pomoc, nebo dokonce řešit vlastní problémy.

Zaměříme se tedy intenzivně na lepší dostupnost informací pro neformální pečující tak, aby se snáze dostali k psychologickému, sociálnímu a ekonomickému poradenství, k odlehčovacím službám, terénním pečovatelským a ošetřovatelským službám. Dosavadní stav, kdy pečující ztrácejí vlastní život i zdraví, musí skončit.

Bez bydlení život není – ukončování bezdomovectví

V Brně ještě dnes vyrůstají některé děti v podmínkách, které jsou běžné spíše ve třetím světě. Majitelé plesnivých ubytoven tahají z chudých rodin dávky na bydlení, které platíme my všichni. Nedává to žádný smysl – lidsky ani ekonomicky.

Z celkových 30 000 bytů, které Brno vlastní, jsme proto vyčlenili 50 a vylosovali rodiny v bytové nouzi, které jsme v nich ubytovali. Rodiny mají klasickou nájemní smlouvu, kterou musí dodržet, a při jejím závažném porušení jim hrozí – jako komukoli jinému – výpověď. Po roce prodloužilo nájemní smlouvu zcela bez dluhů 48 rodin – což je úspěšnost 96 %. A kromě jiných pozitiv se výrazně snížila potřeba zdravotní péče (výjezdy sanitek, počet hospitalizací, antibiotika), takže se v důsledku skutečně ušetřilo!

Za tento projekt jsme získali dvě prestižní evropská ocenění pro nejlepší projekt v Evropské unii v oblasti sociálních inovací a sociálního bydlení!

Přečtěte si více o sociální politice.

Provázanost zdravotní a sociální péče

V Brně působí týmy odborníků, které se věnují pacientům se vzácnými onemocněními, jsou tu vysoce specializovaná centra léčby.

Chceme, aby se město Brno do budoucna zaměřilo nejen na pomoc pacientům trpícím některou ze vzácných, geneticky podmíněných nemocí, ale také těm, kteří o ně v náročných podmínkách pečují.

Ze své praxe víme, jak je pro pečující rodiny obtížné vypořádat se s vážným onemocněním, jak velká je to zátěž časová, psychická i finanční. Sociální stránka péče je od té zdravotní neoddělitelná. Proto předložíme projekt centra následné péče, které by fungovalo jako rehabilitační i respitní zařízení.

Tady se šetřit nedá!

Podle odhadu sociálního odboru brněnského magistrátu se musí náklady na služby navýšit asi o 660 milionů ročně, aby byly pokryty všechny terénní i pobytové služby, které by uspokojily potřeby klientů. Hodně z toho spolknou služby pobytové, tedy domovy pro seniory – ty se ale nejdřív musí postavit. Na jejich výstavbu by bylo potřeba hodně peněz. Do plných kapacit zhruba dvě miliardy.

Přečtěte si více o sociální politice.

Hybaj do práce!

Jako první koalice řešíme problémy dlouhodobě nezaměstnaných.

Společně s úřadem práce jsme vytvořili projekt prostupného zaměstnávání, vyčlenili tréninková místa v městských institucích, například v nemocnicích, domovech pro seniory nebo knihovnách. První tři měsíce je plat zaměstnance hrazen z prostředků EU. Mentoři z řad zaměstnanců firmy je zaučují, dohlížejí na ně, pomáhají jim.

Dalším nezaměstnaným pomáháme se vstupem na klasický trh práce – píšeme s nimi CV, připravujeme je na pracovní pohovor. Tréninkových míst je několik desítek, ještě více lidem jsme pomohli se získáním práce na komerčním trhu – i těm, kteří byli bez práce několik let.

Naším cílem je vytvoření paktu zaměstnanosti mezi soukromým sektorem, úřadem práce a městem.

Přečtěte si více o sociální politice.

Bez peněz to nepůjde

Brno – stejně jako celá Česká republika – pomalu stárne. Většina z nás si asi i v nemoci a ve stáří přeje zůstat v domácím prostředí, co nejdéle to půjde. Jenže k tomu potřebujeme opravdu hustou a pevnou síť terénních sociálních služeb, tedy spoustu kvalifikovaných sociálních pracovníků, kteří docházejí za klienty domů.

Dnes nejsou peníze, a tudíž (navzdory obrovské snaze všech sociálních služeb) ani ti lidi. V Brně téměř neseženete pečovatele, který vám pomůže s péčí o blízkou osobu, lidé s postižením obtížně shánějí osobní asistenci, míst v domovech pro seniory je málo.

Tuhle situaci musí Brno řešit hned teď, radikálně a bez výmluv!

Přečtěte si více o sociální politice.

Nedostali jste naše noviny?

Stáhněte si je!

Chcu víc.

Přijdte 5. a 6. října k volbám!