660 mega

V sociálních službách chybí v této chvíli Brnu ročně závratných 660 milionů!

Normální komunální politik by řekl: to je nemožné! Takové problémy musí řešit stát. Já jdu řešit chodníky… a budu se tvářit, že nic jiného nevidím. My ale nejsme normální (politici).

Víme, jaké to je mít postiženého sourozence, o kterého se stará celá rodina. I my máme prarodiče, kteří už nejsou schopni se o sebe postarat sami. Víme, že více než bolesti se lidi často bojí ztráty důstojnosti. Ale k tomu všemu taky víme, že ta péče něco stojí. Proto předkládáme naprosto „nekorektní“, ambiciózní plán, jak to vyřešit.

Nemáme chuť čekat, až se stát probere, takže navrhujeme zvýšit městské výdaje v sociální péči o 200 milionů, a tím pokrýt alespoň terénní a ambulantní služby. Je to hodně, ale město to zvládne, když bude chtít.

Celých 660 milionů ale město ze svého neutáhne. Ty musíme sehnat z krajských i státních peněz. A my ty peníze seženeme, i kdybychom kvůli tomu měli vyhrát volby do sněmovny! Stát, který se nedokáže postarat o své seniory, o rodiny s nízkým příjmem, o ty, co pečují o své blízké, je zbytečný. Stát, který nedovolí městu postarat se o „chudou brněnskou babičku“, nemá právo říkat si vyspělý demokratický stát.

Provázanost zdravotní a sociální péče

V Brně působí týmy odborníků, které se věnují pacientům se vzácnými onemocněními, jsou tu vysoce specializovaná centra léčby.

Chceme, aby se město Brno do budoucna zaměřilo nejen na pomoc pacientům trpícím některou ze vzácných, geneticky podmíněných nemocí, ale také těm, kteří o ně v náročných podmínkách pečují.

Ze své praxe víme, jak je pro pečující rodiny obtížné vypořádat se s vážným onemocněním, jak velká je to zátěž časová, psychická i finanční. Sociální stránka péče je od té zdravotní neoddělitelná. Proto předložíme projekt centra následné péče, které by fungovalo jako rehabilitační i respitní zařízení.

Podpora pečujících

Do role pečující osoby se může velmi snadno dostat každý z nás: dlouhodobá péče o příbuzného, ošetřování stárnoucích prarodičů a rodičů. Když dlouhodobě pečujete o blízkou osobu, nemáte už sílu hledat aktivně pomoc, nebo dokonce řešit vlastní problémy.

Zaměříme se tedy intenzivně na lepší dostupnost informací pro neformální pečující tak, aby se snáze dostali k psychologickému, sociálnímu a ekonomickému poradenství, k odlehčovacím službám, terénním pečovatelským a ošetřovatelským službám. Dosavadní stav, kdy pečující ztrácejí vlastní život i zdraví, musí skončit.

Bez bydlení život není – ukončování bezdomovectví

V Brně ještě dnes vyrůstají některé děti v podmínkách, které jsou běžné spíše ve třetím světě. Majitelé plesnivých ubytoven tahají z chudých rodin dávky na bydlení, které platíme my všichni. Nedává to žádný smysl – lidsky ani ekonomicky.

Z celkových 30 000 bytů, které Brno vlastní, jsme proto vyčlenili 50 a vylosovali rodiny v bytové nouzi, které jsme v nich ubytovali. Rodiny mají klasickou nájemní smlouvu, kterou musí dodržet, a při jejím závažném porušení jim hrozí – jako komukoli jinému – výpověď. Po roce prodloužilo nájemní smlouvu zcela bez dluhů 48 rodin – což je úspěšnost 96 %. A kromě jiných pozitiv se výrazně snížila potřeba zdravotní péče (výjezdy sanitek, počet hospitalizací, antibiotika), takže se v důsledku skutečně ušetřilo!

Za tento projekt jsme získali dvě prestižní evropská ocenění pro nejlepší projekt v Evropské unii v oblasti sociálních inovací a sociálního bydlení!

Přečtěte si více osociální politice.

Začleňování cizinců

V Brně žije asi 30 000 cizinců, nejčastěji přicházejí za prací z Ukrajiny, Slovenska, Vietnamu, Ruska a Rumunska.

Migrační politiku dělá stát, ale je to město, kdo vytváří podmínky, aby se cizinci rychle zapojili do společnosti, naučili jazyk, aby tady byli spokojení a jejich soužití s domorodci bylo bezproblémové.

Abychom se s cizinci domluvili, najali jsme profesionály, kteří jim pomáhají ve styku s úřady, s vyřízením dokladů, doporučují nejlepší kurzy češtiny. Interkulturní pracovníci jsou k ruce i městským a státním úředníkům jako tlumočníci při styku s cizinci; nikoho nevodí za ručičku, jenom otvírají dveře – projít jimi už musí každý nový příchozí sám.

Přečtěte si více osociální politice.

Dostupné informace

Až příliš často se na nás obracejí lidé, kteří potřebují sehnat dobrou terénní službu, co jim pomůže s péčí o blízkého doma, kvalitní lůžkové zařízení, specializovanou následnou péči…

Současný systém informací ve zdravotně-sociální oblasti je nedostačující. Propojením dat brněnského Socioinfopointu, Krajského systému sociálních služeb (KISSOS), Family a Senior Pointů a dalších zdrojů vytvoříme přehledný a intuitivní systém poskytování informací lidem v různých životních situacích.

Přečtěte si více osociální politice.

Asistenti prevence kriminality a víc peněz na drogovou politiku

Vyloučené lokality se často potýkají se zvýšenou kriminalitou – užívání a distribuce drog, drobné krádeže, násilí a podobně.

Rozšířili jsme proto projekt asistentů prevence kriminality. Rekrutují se z řad místních respektovaných obyvatel, zařazeni jsou pod Městskou policii. Společně se strážníky řeší drobné konflikty, nepořádek a kriminalitu, a to spíše slovem než obuškem.

Přečtěte si více osociální politice.

Nedostali jste naše noviny?

Stáhněte si je!

Chcu víc.

Přijdte 5. a 6. října k volbám!