21 měsíců dopravy

Co jsme za dva roky udělali v oblasti dopravy a co chceme dotáhnout?

 • zadána a zpracována studie na ulici Veveří s krátkou pěší zónou jako podklad pro dokumentaci pro územní rozhodnutí
 • aktualizace studie dolní části ulice Údolní jako podklad pro projektovou dokumentaci
 • zadání studie na umístění zastávek MHD na ulici Úvoz s provazbou na Údolní
 • práce na projektu křižovatka Matlachova/Krejčího ( jedná se o křižovatku ve Slatině, kde dochází k zácpám a situaci je třeba řešit semafory; po projednání se zástupci MČ a městem Šlapanice byla zařazena tato křižovatka do projektu telematiky)
 • zadání a dokončení studie „levé odbočení na Poříčí“ s cílem prověřit možnost individuální automobilové dopravy odbočit přímo na VMO bez nutnosti závleku přes Mendlovo náměstí,
 • studie na Mendlovo náměstí
 • studie „Podjezd Roviny“ (dílčí část řešení obchvatu Chrlic, v současné době bude investiční záměr schvalován RMB a projekt bude předán na OI)
 • nové řešení původních návrhů studie křižovatky u UNI-Hobby (původní prověření řešení křižovatky mělo negativní vyjádření krajského úřadu pro nefinancovatelnost, bylo třeba zadat přepracování řešení tak, aby byla křižovatka funkční a současně realizovatelná)
 • řešení projektu rekonstrukce ulice Lesnická
 • zadání studie Křenová II. (v koordinaci se stavbou DPMB)
 • zadání studie Vídeňská (ve spolupráci s BVK a KAM)
 • předání podkladů Odboru investičnímu k Podjezdu Hladíkova a CS Černovice – Kaštanová + přejezd Kaštanová
 • studie na rekonstrukci Merhautovy, vč. řešení parkování (hotová, s respektem zachování parkování v této ulici)
 • studie na nové trasování obchvatu Maloměřice, Obřany (studie je hotová, řeší se připomínky občanů)
 • zadána studie na Veveří II. ( jedná se o oblast navazující na Veveří I. směrem do Žabovřesk, vč. oblasti a zastávek SONO)
 • koordinace rekonstrukce ÚAN Zvonařky s konáním města (aktuálně probíhá)
 • zadána dopravní studie Dubové (Jundrov)
 • práce na plánu udržitelné dopravy, podpora zapojení veřejnosti pomocí akcí jako Den nápadů či Laboratoř nápadů, konání veřejných projednání, komunikace projektu (v současné době hotová SEA, půjde v dohledné době na RMB atd.)
 • zavedení metrobusu E56 – Kampus Bohunice – Kr. Pole nádraží – Technologický park (od 12/2016)
 • plán přeprav MHD 2018 (oslovení všech městských částí, plus podněty občanů a dalších subjektů vč. DPMB a KORDIS JMK), změny zavedeny 10. 12. 2017
 • iniciace posunu zastávek na Štefánikově (nově zastávka Kartouzská)
 • nechali jsme zadat studii na zastávky na ulici Úvoz (ve vztahu ke studii Údolní)
 • zadání studie na Kr.Pole nádraží – přednádražní prostor (v návaznosti na P+R)
 • řešení výkupu pozemků ve vozovnách Slatina a Komín
 • práce na efektivizaci údržby a oprav vozového parku DPMB
 • oprášení skupiny pro cyklodopravu: co 14 dní zasedala technická cykloskupina – pouze odborníci přímo nad výkresy (vč. účasti PČR), co měsíc koncepční porada, která doporučuje technické CS věci k řešení, a to včetně projednávání požadavků městských částí a dalších subjektů, jako jsou soukromé firmy vznášející své požadavky na město cyklostezka Brno–Kuřim (odblokování studie schůzkou se starostou jedné z dotčených obcí), podle dohody projekt předán kraji
 • studie cyklostezka Hlinky (dopracování podkladu pro předání projektantovi BVK, který bude řešit DÚR na vodovod)
 • řešení projektu cyklostezky Lesná–Soběšice
 • řešení projektu cyklostezky Tuřany–Dvorska, jednání k požadavkům na napojení cyklostezek Šlapanicko
 • studie na CS Leskava
 • zajištění servisu pro cestující na Rosickém nádraží během výluky v roce 2017 (i přes naše upozorňování se SŽDC k tomuto problému včas nepostavila)
 • servis pro cestující během výluk železnice v roce 2018, řešení přednádražního prostoru Rosického nádraží
 • jednání na SŽDC s cílem zřízení dočasné zastávky v Maloměřicích
 • spolupráce s Masarykovou univerzitou na projektu vysokorychlostní tratě

Město bez aut? Ne!

Navzdory tomu, co je nám podsouváno, nechceme Brno zbavit aut. Chceme jen ve městě srovnat podmínky pro automobilovou a další individuální dopravu – pěší, cyklistickou. Dnes se téměř veškerá dopravní infrastruktura přizpůsobuje autům, a z toho plyne hodně rizik: dýcháme špatný vzduch, ulice jsou nebezpečné pro normální pohyb, je málo parkovacích míst... Auta dopravě v Brně dominují, a z pozice „nejsilnějšího“ si uzurpují právo zabírat prostor pro pěší nebo zeleň. Ze zahraničí ale víme, že každá úprava veřejného prostoru, která vede k pocitu větší bezpečnosti při chůzi nebo jízdě na kole, má velmi příznivý dopad i na plynulost automobilové dopravy. Mnoho lidí, kteří jezdí autem, nechce „přesednout“ do prostředků hromadné dopravy, ale vcelku ochotně přejdou na jiný druh individuální dopravy – ano, i na ta kola. A mezi námi: čím víc lidí bude jezdit na kole, tím víc místa zbude na silnici pro lidi, kteří se bez aut neobejdou.

Přečtěte si více odopravě.

Kam s nádražím?

Samozřejmě do centra města, kam jinam. Situace kolem nového nádraží v Brně dostala v posledním volebním období ještě trpčí příchuť. Navzdory koaliční dohodě, v níž bylo řečeno, že se radnice bude řídit názorem veřejnosti, se úplně ignorovaly průzkumy veřejného mínění mezi Brňany i cestujícími. Navzdory dopravním odborníkům, kteří prokázali, že odsunuté nádraží znamená celkové zhoršení dopravy (nejen) v Brně, se vedení města rozhodlo prosazovat odsun nádraží. Při posledním hlasování o poloze nádraží se podařilo dostat do usnesení aspoň podmínku, že bude souběžně vybudován vlakový diametr, bez nějž nejde nádraží obsloužit – a přišlo další „navzdory“: ministerstvo dopravy toto rozhodnutí města vůbec nerespektuje. Budeme tedy vyžadovat, aby stát jasně prokázal, která varianta polohy je pro Brno skutečně přínosná a která ho naopak může nezvratně poškodit.

Přečtěte si více odopravě.

Doprava vyžaduje odborníky

Všeobecně se volá po omezení úřednického aparátu. Jenže skutečně kvalitní dopravní politiku nemůžete dělat bez skutečně kvalitních odborníků. Brno se tedy musí ze všech sil snažit, aby na tak klíčovém odboru, jako je doprava, pracovali špičkoví kvalifikovaní specialisté, kteří se vyznají v moderních dopravních trendech, kteří jsou ochotní se učit a nabírat nové zkušenosti. A tyhle lidi (úředníky) je potřeba dobře zaplatit – jinak zcela pochopitelně dají přednost práci v komerční sféře. Dopravní stavby jsou investice, jejichž užívání dalece překračuje horizont jedné generace. A Brno si zaslouží mnohem víc než budování dopravní struktury pro město osmdesátých let dvacátého století…

Přečtěte si více odopravě.

Nedostali jste naše noviny?

Stáhněte si je!

Chcu víc.

Přijdte 5. a 6. října k volbám!